Start reconstructie Postelsedijk

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen op de reconstructie van de Postelsedijk. Tijdens deze voorbereidingen hebben een aantal nutsbedrijven aangegeven werkzaamheden op en om de Postelsedijk uit te gaan voeren. Deze zijn grootschaliger dan verwacht, wat vertraging in de uitvoering zal opleveren. Daarnaast hebben de vergunningsaanvragen langer in beslag genomen dan gepland. De werkzaamheden aan de nieuwe weg en het fietspad zullen daarom pas vanaf oktober worden uitgevoerd. Na de zomervakantie zullen wel de werkzaamheden aan de kabels en leidingen van start gaan.

  • Voortgang 10% 10%