Start reconstructie Postelsedijk

In de periode maart tot oktober 2019 heeft Roos Groep het ontwerptraject van aanbestedingsontwerp tot en met uitvoeringsontwerp gerealiseerd. Samen met Dura Vermeer werd een vertaalslag gemaakt in het verwerken van contracteisen, bewonerswensen, uitkomsten van plaatselijke onderzoeken en de wensen van belanghebbende stakeholders.

Uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase van de reconstructie van de Postelsedijk is verdeeld in 6 fasen te weten:

  1. Wolfsven t/m Schepersweijer
  2. Wolfsven t/m Peel/Buizerd
  3. Sleutelstraat t/m Peel/Buizerd
  4. Schepersweijer t/m Burgemeester Willekenslaan
  5. Burgemeester Willekenslaan t/m de Belgische grens
  6. Kruising Sleutelstraat / Postelsedijk

In de genoemde volgorde zal de uitvoering plaatsvinden, deze is geschematiseerd in onderstaand figuur. De uitvoering van fase 1 t/m 3 heeft plaatsgevonden van oktober 2019 tot eind december 2019. Fase 4 en 5 zal plaatsvinden vanaf 6 januari 2020 tot medio april 2020.

De laatste fase ’kruising Sleutelstraat/Postelsedijk’ wordt verschoven naar de huidige woning Postelsedijk 1. Op deze wijze word er een verkeersveiligere oplossing gecreëerd. Deze fase zal  medio mei 2020 starten.

In de periode maart tot oktober 2019 heeft Roos Groep het ontwerptraject van aanbestedingsontwerp tot en met uitvoeringsontwerp gerealiseerd. Samen met Dura Vermeer werd een vertaalslag gemaakt in het verwerken van contracteisen, bewonerswensen, uitkomsten van plaatselijke onderzoeken en de wensen van belanghebbende stakeholders.

  • Voortgang 100% 100%