Omleiding

Naast de belanghebbende in de directe omgeving is de Postelsedijk ook een verbindingsweg tussen België en Reusel. Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken proberen we door middel van deze pagina het verkeer zo goed mogelijk te informeren. 

Fase 1

Postelsedijk afgesloten vanaf Schepersweijer tot aan Sleutelstraat. Vanaf 18 mei tot 1 juni. Voor aanwonenden is de Postelsedijk bereikbaar.

Fase 2

Postelsedijk afgesloten vanaf Schepersweijer tot aan Sleutelstraat. Vanaf 21 oktober tot medio december. Voor aanwonenden is de Postelsedijk bereikbaar.

Fase 3

Postelsedijk afgesloten vanaf Schepersweijer tot aan Sleutelstraat. Vanaf 21 oktober tot medio december. Voor aanwonenden is de Postelsedijk bereikbaar.

Fase 4

Postelsedijk afgesloten vanaf Schepersweijer tot aan Belgische grens. Vanaf medio januari 2020. Voor aanwonenden is de Postelsedijk bereikbaar.

Fase 5

Postelsedijk afgesloten vanaf Schepersweijer tot aan Belgische grens. Vanaf 18 mei tot 1 juni. Voor aanwonenden is de Postelsedijk bereikbaar.

Fase 6

Postelsedijk kruising Sleutelstraat afgesloten vanaf medio oktober. Voor aanwonenden is de Postelsedijk bereikbaar.

Faseringen

Onze fasering heeft een ‘knip’ bij de Schepersweijer. Tijdens de werkzaamheden is er daarom een verdeling tussen de eerste 3 fases en vanaf fase 4.

 

  • In de eerste drie fases rijdt verkeer uit België de normale route over de Postelsedijk, tot aan de Schepersweijer. Hier worden zij omgeleid via de Laarakkerdijk en Voorste Heikant. Verkeer komt ter hoogte van de kruising met de Sleutelstraat weer op de Postelsedijk.
  • Vanaf fase 4 werken wij tussen de Belgische grens en Schepersweijer en aan de kruising met de Sleutelstraat. Wij leiden verkeer vanuit België dan grootschalig om via Witrijt, Eersel en Hapert.

    De omleidingsroutes zijn samen met Traffic Service Nederland opgesteld.
    Zij zijn expert op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid en kennen de procedure voor verkeersmaatregelen in België. Zo weten wij zeker dat deze route ook gebruikt kan worden en dat wij voldoende tijd voor procedures opnemen in onze planning.

 

Doorgang recreatief fietsverkeer

De Postelsedijk bevindt zich in een gebied waar veel gefietst wordt en is tevens een onderdeel van enkele knooppuntroutes. Vanwege hun fietscomfort leiden wij recreatieve fietsers -in tegenstelling tot bestemmingsfietsers- tijdens onze werkzaamheden om, over een andere route dan het gemotoriseerd verkeer.

Al in de tenderfase legden wij contact met het VisitBrabant Routebureau. Zij zorgen in Brabant niet alleen voor de routes en bewegwijzering, maar ontwikkelen ook themaroutes én zorgen voor de (inter)- nationale promotie van Brabant als dé routeprovincie. Na gunning bepalen wij met hun hulp een geschikte omleidingsroute.