De Postelsedijk in Reusel

Afsluiting Postelsedijk fase 4 en fase 5: vanaf Belgische grens tot en met de Scheperswijer. Vanaf 06-01-2020 tot medio april

Onze inloop ochtend is elke woensdag van 10:00 tot 11:00
Op de Voorste Heikant 6 te Reusel

 

 

Nieuw wegdek voor Reuselseweg: werken starten op 16 maart

Op maandag 16 maart start een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur met het aanbrengen van een volledig nieuw wegdek op de Reuselseweg. Het volledige wegdek tussen het kruispunt met Postel en de Nederlandse grens wordt vervangen. Daarnaast gebeuren ook er plaatselijke herstellingswerken aan de fundering, om te vermijden dat het nieuwe wegdek na enkele jaren opnieuw verzakt. De werken nemen een drietal weken in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werken blijven de fietspaden langs de Reuselseweg op elk moment bruikbaar.

Het gemeentebestuur laat deze werken bewust samenvallen met de werkzaamheden aan Nederlandse kant. Op die manier moet de actuele grote omleiding via Eersel niet op een later tijdstip opnieuw ingevoerd worden.

Postelsche Hofstee

De werken betekenen wel een moeizame bereikbaarheid van horecazaak de Postelsche Hofstee. Deze horecazaak is open op vrijdagavond, zaterdag en zondag. De aannemer levert alle mogelijke inspanningen om plaatselijk verkeer vanuit Postel tijdens het weekend langs de werfzone door te laten richting deze zaak.

Toegangswegen hulpdiensten E34

Beide toegangswegen voor de hulpdiensten richting de parking van de autostrade E34 zijn tijdens de werken fysiek afgesloten. De hulpdiensten zijn hiervan op de hoogte.

 Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be

Ontwerp

Het oorspronkelijke ontwerp is gemaakt voor de renovatie van de Postelsedijk. Samenwerking biedt kwaliteit! 

Planning

Het project de Postelsedijk is opgesplitst in verschillende fases om zo min mogelijk hinder te veroorzaken.

Uitvoering

Het afstemmen van de uitvoering met de aanwonenden door middel van deze website biedt uitkomst.

9

Duurzaam in wegenbouw

Wij streven er naar om met een oog op de toekomst steeds duurzamer te bouwen.

9

Menselijke aspecten

Wij zijn bezig met de toekomst, de toekomst van de wegenbouw en alles daaromheen. 

9

Leefomgeving

Wij zoeken oplossingen die de leefomgeving zo min mogelijk aantasten.

Een verkeersveilige nieuwe Postelsedijk

Rondom de bouwvak van 2019 wordt er een begin gemaakt aan de reconstructie van De Postelsedijk. Nadat de ontwerpfase is afgerond kan het opbreken van de weg van start gaan. 

Om de optimale bereikbaarheid voor belanghebbende te borgen, wordt er gewerkt van kruising tot kruising. Door rekening te houden met het aardappel rooiseizoen proberen we zo min mogelijk hinder te veroorzaken.

De reconstructie wordt op de meest efficiënt mogelijke wijze uitgevoerd. De voorbereiding, uitvoering en oplevering worden in samenwerking met Roos Groep en Dura Vermeer zo snel mogelijk afgerond.  

Deze website is ervoor bedoeld om alle omwonende en bewoners van Reusel en omstreken zo goed mogelijk te informeren. Een goede afstemming zorgt voor zo weinig mogelijk overlast. 

Vragen? Neem contact op

De bundeling van kennis en kunde

Een samenwerking tussen de Roos Groep en Dura Vermeer. Kennis en kunde worden samengevoegd voor de hoogst haalbare kwaliteit met minimale hinder. 

Neem contact op