De Postelsedijk in Reusel vanaf 22 juni volledig open! 

Fase 4 en fase 5: afgesloten voor bestemmingsverkeer vanaf 18-5 tot en met 1-6.
Omleiding via de Burg. Willekenslaan en Scheperswijer. 

Onze inloop ochtend is elke woensdag van 10:00 tot 11:00
Op de Voorste Heikant 6 te Reusel

 In de komende weken worden nog diversen werkzaamheden uitgevoerd aan de fietspaden. Hierdoor kan de doorgang voor het verkeer tijdelijk worden belemmerd. Tijdens deze belemmeringen zal er een omleiding van toepassing zijn.

Op 3 en 4 juni 2020 zal de gehele Postelsedijk vanaf de Belgische grens tot en met de Sleutelstraat afgesloten zijn in verband met het aanbrengen van de laatste laag asfalt. Dit geldt ook voor de aanwonende. 

Werkzaamheden aan Reuselseweg Postel zijn gereed en vanaf 24 april 2020 is deze weer opengesteld voor het verkeer.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be

Ontwerp

Het oorspronkelijke ontwerp is gemaakt voor de renovatie van de Postelsedijk. Samenwerking biedt kwaliteit! 

Planning

Het project de Postelsedijk is opgesplitst in verschillende fases om zo min mogelijk hinder te veroorzaken.

Uitvoering

Het afstemmen van de uitvoering met de aanwonenden door middel van deze website biedt uitkomst.

9

Duurzaam in wegenbouw

Wij streven er naar om met een oog op de toekomst steeds duurzamer te bouwen.

9

Menselijke aspecten

Wij zijn bezig met de toekomst, de toekomst van de wegenbouw en alles daaromheen. 

9

Leefomgeving

Wij zoeken oplossingen die de leefomgeving zo min mogelijk aantasten.

Een verkeersveilige nieuwe Postelsedijk

Rondom de bouwvak van 2019 wordt er een begin gemaakt aan de reconstructie van De Postelsedijk. Nadat de ontwerpfase is afgerond kan het opbreken van de weg van start gaan. 

Om de optimale bereikbaarheid voor belanghebbende te borgen, wordt er gewerkt van kruising tot kruising. Door rekening te houden met het aardappel rooiseizoen proberen we zo min mogelijk hinder te veroorzaken.

De reconstructie wordt op de meest efficiënt mogelijke wijze uitgevoerd. De voorbereiding, uitvoering en oplevering worden in samenwerking met Roos Groep en Dura Vermeer zo snel mogelijk afgerond.  

Deze website is ervoor bedoeld om alle omwonende en bewoners van Reusel en omstreken zo goed mogelijk te informeren. Een goede afstemming zorgt voor zo weinig mogelijk overlast. 

Vragen? Neem contact op

De bundeling van kennis en kunde

Een samenwerking tussen de Roos Groep en Dura Vermeer. Kennis en kunde worden samengevoegd voor de hoogst haalbare kwaliteit met minimale hinder. 

Neem contact op